ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1649

Όνομα
ΣΤΑΥΡΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
s.papakanderakis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών