ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2212

Όνομα
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΠΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
g.pappas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών