ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1668

Όνομα
ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΠΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
s.pappas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών