ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΙΣΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1670

Όνομα
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Επώνυμο
ΠΑΡΙΣΗ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
e.parissi@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών