ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1675

Όνομα
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επώνυμο
ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
n.patatoukas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών