ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1678

Όνομα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
v.pateromichelakis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών