ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1679

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΠΑΤΟΥΝΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
i.patounas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών