ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΣΙΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2215

Όνομα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Επώνυμο
ΠΑΤΣΙΔΟΥ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.patsidou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών