ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2466

Όνομα
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Επώνυμο
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.petropoulos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών