ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1706

Όνομα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Επώνυμο
ΠΟΛΥΖΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.polizos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών