ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1717

Όνομα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΡΗΓΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.rigas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών