ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΗΤΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1720

Όνομα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επώνυμο
ΡΗΤΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
v.ritas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών