ΒΑΙΟΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1721

Όνομα
ΒΑΙΟΣ

Επώνυμο
ΡΙΖΟΥΛΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
v.rizoulis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών