ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1724

Όνομα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Επώνυμο
ΡΟΥΣΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.roussas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών