ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2467

Όνομα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Επώνυμο
ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο
2810280104

Email
eromanakis@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών