ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2303

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΣΑΒΑΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
i.savadis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών