ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1744

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΣΓΟΥΡΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
g.sgouros@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών