ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2227

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο
2810280104

Email
k.serlidakis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών