ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2229

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΣΙΜΑΤΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
c.simatos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών