ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΟΤΡΟΠΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1752

Όνομα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Επώνυμο
ΣΙΟΤΡΟΠΟΥ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.siotropou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών