ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1757

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
d.skodrogiannis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών