ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1758

Όνομα
ΕΛΕΝΗ

Επώνυμο
ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
e.skordalaki@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών