ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΚΟΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1759

Όνομα
ΝΟΜΙΚΟΣ

Επώνυμο
ΣΚΟΤΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
n.skotis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών