ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2347

Όνομα
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΣΤΑΜΙΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8223960

Email
dstamiris@axon-group.eu

Εργάζεται στην
76 AXON AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.