ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2347

Όνομα
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΣΤΑΜΙΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8211754

Email
dstamiris@axonaudit.gr

Εργάζεται στην
24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ