ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2234

Όνομα
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο
2310544150

Email
c.stassinopoulos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών