ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2310

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
c.stergiou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών