ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1789

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΣΥΚΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
n.sikas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών