ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1791

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επώνυμο
ΣΥΡΙΓΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
d.sirigos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών