ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1800

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΤΑΚΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
k.takis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών