ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΞΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2312

Όνομα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επώνυμο
ΤΑΞΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
v.taxos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών