ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1812

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
n.tzibragos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών