ΦΑΙΔΩΝ ΤΖΩΡΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1815

Όνομα
ΦΑΙΔΩΝ

Επώνυμο
ΤΖΩΡΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
f.tzoras@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών