ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1816

Όνομα
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επώνυμο
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

Τηλέφωνο
2810280104

Email
e.tzortzakis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών