ΝΑΤΑΛΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΙΓΚΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2237

Όνομα
ΝΑΤΑΛΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Επώνυμο
ΤΙΓΚΟΥ

Όνομα Πατρός
ΠΕΤΡΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
n.tigou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών