ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2238

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΤΟΛΙΑΣ

Όνομα Πατρός
ΛΑΜΠΡΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
d.tolias@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών