Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 1829 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΛΗΣ METRON AUDITING Α.Ε. 1830 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ 1831 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1832 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2532 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ 2474 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΑ 2854 ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΠΑΡΑ 2240 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1834 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2314 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 2350 ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 3083 ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1835 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΚΑΣ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 2988 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΚΗΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1837 ΑΝΝΑ ΤΣΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2242 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1838 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΒΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 3120 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΑΚΑ 2315 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2475 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΛΗΦΙΔΟΥ 2533 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 2798 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΠΑ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2244 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΡΩΝΗ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1842 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 2383 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΣΚΑΡΗΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2905 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2855 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΧΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1843 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2245 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1844 ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ 1845 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 1846 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1848 ΜΑΞΙΜΟΣ ΤΣΟΥΛΟΦΤΑΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2678 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2575 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ 3162 ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΑ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1850 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΝΟΣ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 2476 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ KSi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε. 2757 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΣ 2953 ΘΩΜΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2573 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΣΚΙΩΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2564 ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2799 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ 1851 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ 3084 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΕΛΟΥΚΑΣ 1854 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΕΡΤΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2906 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΕΤΣΗ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE 2316 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2477 ΣΟΥΖΑΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑ 2856 ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ