Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 3261 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΜΕΛΕΑ 2678 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2575 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ 3162 ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΑ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1850 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΝΟΣ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 2476 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ AXON AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 2757 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΣ 2953 ΘΩΜΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2573 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΣΚΙΩΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2564 ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2799 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ 1851 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ 3084 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΕΛΟΥΚΑΣ 1854 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΕΡΤΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2906 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΕΤΣΗ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE 2316 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΗΣ 2477 ΣΟΥΖΑΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2856 ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 2954 ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 1856 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2246 ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3163 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1859 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΛΑΚΑ 1861 ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ 3262 ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΡΑΓΚΑΤΣΗ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1862 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 1863 ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 1864 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1865 ΜΑΡΚΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2907 ΕΛΕΝΗ ΦΡΟΥΣΙΟΥ 1867 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΚΑ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2989 ΛΕΥΚΗ ΦΩΚΑ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2565 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 3121 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΤΑΚΟΥ 2727 ΝΙΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΑΛΤΑΚΗ 2680 ΟΛΓΑ ΦΩΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2908 ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 3164 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΥ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2800 ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΥ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1869 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1871 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ 2681 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1873 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΕΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 3122 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2857 ΜΑΡΙΑ ΧΑΜΠΙΛΟΥ 3263 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2955 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ C & A ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε. 2586 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1875 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE 2247 ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ