Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 2954 ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 1856 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2246 ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3163 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1859 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΛΑΚΑ 1861 ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1862 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 1863 ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 1864 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1865 ΜΑΡΚΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1867 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΚΑ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2989 ΛΕΥΚΗ ΦΩΚΑ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2565 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 3121 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΤΑΚΟΥ AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2727 ΝΙΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΑΛΤΑΚΗ 2680 ΟΛΓΑ ΦΩΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 3164 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΥ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2800 ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΥ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1869 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1871 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ 2566 ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΡΩΝΙΑ ΧΑΛΑΡΗ 2681 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1873 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΕΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 3122 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2857 ΜΑΡΙΑ ΧΑΜΠΙΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2955 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ C & A ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε. 2586 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1875 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE 2247 ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2997 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ 2384 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 2593 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ 1879 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1880 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 1881 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2909 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΚΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2535 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ EUROFAST AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 3086 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1884 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 1885 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 2758 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2683 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 2613 ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2248 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1888 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2956 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1889 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 2254 ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1891 ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών