Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 2384 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 2593 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ 1879 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1880 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 1881 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2909 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΚΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2535 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ EUROFAST AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 3086 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1884 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 1885 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 2758 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2683 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 2613 ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2248 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1888 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2956 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1889 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 2254 ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1891 ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 3124 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2249 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. 1892 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1893 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 3055 ΤΑΤΙΑΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2802 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΕΙΛΑΚΟΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1894 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΕΙΛΑΚΟΥ 3125 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 3165 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΡΑΣ 2255 ΡΑΝΤΟΥΛΦ ΧΙΛΝΤΕ ΜΠΕΑΤ 2567 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΩΛΟΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2574 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΟΝΔΡΑΚΗ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1897 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 3126 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ 1899 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣ LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 2479 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑ 2682 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 2250 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1906 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1908 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1909 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1907 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3085 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ 3127 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1910 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 2434 ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 2251 ΙΟΚΑΣΤΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1912 ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1915 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3220 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ KSi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.