Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 3093 ΛΟΥΚΑΣ ΓΚΙΚΑΣ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 2271 ΑΝΝΑ ΓΚΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2690 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΝΤΙΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2490 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΟΥΜΕΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1219 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΠΑΛΗΣ IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε. 1218 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΙΠΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2132 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΡΤΣΟΣ 3027 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1221 ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2811 ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1222 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2920 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 1223 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ 3135 ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΟΥΜΑ 2921 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΕΛΗΣ AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. 2960 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΕΚΟΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3094 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΡΙΓΚΟΡΑΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3227 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2272 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΚΡΟΖΟΥ 1225 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΡΟΥΙΤΣ BAKER TILLY ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1226 ΜΑΡΙΑ ΓΚΥΖΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2579 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΛΕΖΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2482 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΟΥΔΗ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1227 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2133 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΛΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2733 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2922 ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΟΥΡΝΗ 1228 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΤΗΣ 2491 ΗΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1229 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΑΤΣΙΑ ΔΡΟΜΠΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1230 ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΤΣΙΑΣ 2610 ΚΟΝΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 1231 ΧΡΙΣΤΑΚΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 3028 ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 2351 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΡΙΖΑ 2691 ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΩΓΟΥΛΟΥ MAGROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1232 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2692 ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΑΚΟΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2568 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2135 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΛΛΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1233 ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 1235 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 3198 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2601 ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΡΑ 3029 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2443 ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΣΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 1237 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ 2812 ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΕΓΙΡΜΕΝΤΖΗΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1240 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2136 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.