Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 1190 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 1193 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ Q.A.S. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ 1194 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΑΤΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1197 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1198 ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1199 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1203 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΡΑ 1204 ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1205 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1207 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 1208 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1209 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ 1210 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1214 ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΑΣΙΟΥ ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 1218 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΙΠΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1219 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΠΑΛΗΣ IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε. 1221 ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1222 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1223 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ 1225 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΡΟΥΙΤΣ BAKER TILLY GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1226 ΜΑΡΙΑ ΓΚΥΖΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1227 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1228 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΤΗΣ 1229 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΑΤΣΙΑ ΔΡΟΜΠΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1230 ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΤΣΙΑΣ 1231 ΧΡΙΣΤΑΚΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1232 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1233 ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 1235 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 1237 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ 1239 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1240 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1243 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΜΕΤΗΣ 1244 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΛΑΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1245 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1247 ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΤΣΟΥΔΗ 1248 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΔΙΑΛΕΧΤΟΠΟΥΛΟΥ MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1250 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1251 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1252 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1253 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1254 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1255 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΟΥΚΑ 1259 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 1261 ΧΡΥΣΗ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΥ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1262 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1264 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1265 ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1269 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ