Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 2255 HILDE BEATE RANDULF 2177 ΑΒΡΑΑΜ ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ 1412 ΑΓΑΠΗ ΚΟΥΣΗ 2602 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 1867 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΚΑ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2337 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΝΗ 2461 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΑ 2475 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΛΗΦΙΔΟΥ 2924 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΥΡΟΥ 2945 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΑΚΗ 2751 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 2763 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΣΚΟΥ 1229 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΑΤΣΙΑ ΔΡΟΜΠΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2859 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ 2873 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΤΑΣ 2383 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΣΚΑΡΗΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3132 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΛΛΙΟΣ 1104 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2352 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2543 ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΣΚΟΣ OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2547 ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2176 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΛΑΤΙΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1160 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ 2384 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2700 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΗ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1147 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2125 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2991 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ 1618 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ 2451 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2567 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΩΛΟΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1697 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 1785 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1829 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΛΗΣ METRON AUDITING Α.Ε. 1862 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 1509 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ 2417 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1918 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 1549 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1350 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1723 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΪΛΟΣ CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2457 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2411 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2689 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣ SMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2905 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1145 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2197 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΝΑΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1172 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1827 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2315 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών