Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 3214 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3217 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 1250 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2162 ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1370 ΑΘΗΝΑ ΚΕΡΑΜΙΤΖΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2870 ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΒΛΗ BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2170 ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ 2259 ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΑΔΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2699 ΑΘΗΝΑ ΚΟΛΥΜΑΝΗ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2935 ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 1534 ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1235 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 2829 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2597 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2850 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΒΑΤΖΗ C & A ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε. 1487 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 3089 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2868 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΥΔΗ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2879 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3153 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2487 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΤΖΑΚΗ 2268 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΗ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2742 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2529 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1539 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ 3013 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΒΑΚΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1346 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2709 ΑΚΡΙΒΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 2851 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΑΝΟΥ MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 1567 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1448 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΑΡΑ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3139 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΑΡΟΥ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1752 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΟΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1197 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2228 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 2449 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 3022 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2563 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1705 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ 2580 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2816 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 2590 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1794 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΦΑΡΝΑΣ SMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3102 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΨΙΑΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2209 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2659 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΠΑΣΗΣ 3151 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1252 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3180 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ 3197 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ