Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 1174 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΛΔΕΚΗΣ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 2254 ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3148 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ 1332 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΝΝΑΣ 2667 ΑΜΙΡΙΣΑ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1289 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2290 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 2806 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 2807 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ 3075 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 3119 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2215 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2437 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΓΙΑΝΝΗ 1254 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2940 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 1407 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΘΟΥΡΗ 3007 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΡΒΑ 1548 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2356 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 2814 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΛΕΝΗΣ OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2833 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2143 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΤΥΧΟΠΟΥΛΟΣ 1775 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2148 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3096 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 2178 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΤΑΤΟΣ AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2897 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣ 1717 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ 2929 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2420 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΔΙΟΣ MAGROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2135 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΛΛΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2789 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1624 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΚΟΥΜΟΣ 2683 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 3037 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2173 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2841 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2846 ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΗΣ 1439 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2219 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΡΝΟΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1831 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 3166 ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΡΗΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2669 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3171 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2328 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 3181 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΣΜΠΑΝΟΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2535 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ EUROFAST AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 2381 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΗΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1227 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2538 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ