Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 1910 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 3127 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 2434 ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2251 ΙΟΚΑΣΤΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1912 ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1915 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3060 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1918 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 1919 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΑΛΤΑΚΗΣ 1920 ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3015 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΝΝΑ ΨΑΡΙΑΝΟΥ 1921 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΑΡΟΣ ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 2435 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 1922 ΜΑΡΙΟΣ ΨΥΧΑΣ 2480 ΦΩΤΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ