Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 2249 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. 1892 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1893 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 3055 ΤΑΤΙΑΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2802 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΕΙΛΑΚΟΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1894 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΕΙΛΑΚΟΥ 3125 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 3165 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΡΑΣ 2255 ΡΑΝΤΟΥΛΦ ΧΙΛΝΤΕ ΜΠΕΑΤ 2567 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΩΛΟΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2574 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΟΝΔΡΑΚΗ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1897 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 3126 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ 1899 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣ LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 2479 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑ 2682 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1908 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1909 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2250 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1906 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1907 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3085 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 1910 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 3127 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 2434 ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2251 ΙΟΚΑΣΤΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1912 ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1915 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3060 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1918 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 1919 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΑΛΤΑΚΗΣ 1920 ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3015 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΝΝΑ ΨΑΡΙΑΝΟΥ 1921 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΑΡΟΣ ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 2435 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ Apex Certified Auditors ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1922 ΜΑΡΙΟΣ ΨΥΧΑΣ 2480 ΦΩΤΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ