Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 1194 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΑΤΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2540 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2125 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2809 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΡΟΥΔΗΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2730 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2731 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2638 ΕΥΤΥΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ 1198 ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2127 ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1197 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1199 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2639 ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 3025 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2915 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 2866 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 3133 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3134 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2389 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2128 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 1203 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΡΑ 2577 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 3092 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE 1204 ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 3067 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1205 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2916 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1207 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 1208 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1209 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ 1210 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2917 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΑΒΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1214 ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΑΣΙΟΥ ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2489 ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΤΖΙΩΝΗ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2689 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣ SMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3068 ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΕΓΚΑΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2810 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΚΑΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3026 ΜΥΡΤΩ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΚΙΚΑ 3093 ΛΟΥΚΑΣ ΓΚΙΚΑΣ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 1217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 2130 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 2271 ΑΝΝΑ ΓΚΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2690 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΝΤΙΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2490 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΟΥΜΕΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1219 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΠΑΛΗΣ IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε. 1218 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΙΠΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2132 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΡΤΣΟΣ 3027 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1221 ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2811 ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ