ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
2

Επωνυμία Εταιρίας
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.orion-audit.gr

Email
info@orion-audit.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
211 4111500
6944664207
konnifor@yahoo.gr

Έδρα
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 531, 14122, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
211 4111500-502
info@orion-audit.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΛΩΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Μέλη Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ ΛΩΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1584 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
1735 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΗΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
2179 ΦΩΤΙΟΣ ΛΩΛΑΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
2136 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
2766 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
3109 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
1544 ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΑΡΖΟΥ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
2708 ΜΑΡΙΑ ΛΥΜΠΕΡΗ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
2469 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)