ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
11

Επωνυμία Εταιρίας
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.moore.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2130 186100
6977 456760
costas.constantinou@moore.gr

Έδρα
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93, 18538, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2130 186100
2130 186101
costas.constantinou@moore.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
RICHARD HOBART JOHN DE COURCY MOORE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

Μέλη Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1443 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
1352 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
1164 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
1190 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
1274 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΔΗΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
1576 ΖΑΜΠΙΑ ΝΕΥΡΑΚΗ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2314 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2313 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
1304 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2409 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΤΣΟΥΝΗΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2565 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2610 ΚΟΝΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2696 ΑΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2694 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΚΟΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2751 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2782 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΛΛΗ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2777 ΕΛΕΝΗ ΚΛΩΚΙΔΟΥ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2834 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2915 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2911 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2935 ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2938 ΔΑΝΑΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2949 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΕΡΗ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2950 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΙΔΕΡΗ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2942 ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΠΑΒΑ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
None RICHARD HOBART JOHN DE COURCY MOORE (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
2973 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
3087 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)
3217 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ (11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
MOORE GLOBAL ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ