ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
19

Επωνυμία Εταιρίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διακριτικός Τίτλος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.hac-sa.gr

Email
info@hac-sa.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
210 8228880
6942 249524
g.batsoulis@hac-sa.gr

Έδρα
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
210 8228880
210 8228881
info@hac-sa.gr

Υποκατάστημα
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 12, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 417117
2310 417117
giatras@abat.gr
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 581033
2310 581033
lazaridis1nikos@yahoo.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΑΚΗ

Μέλη Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1831 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
1547 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
1208 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
2174 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
2439 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
1577 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΟΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
2538 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
2542 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
2635 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
1579 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
2892 ΛΟΥΚΑΣ ΞΥΔΗΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
2926 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΠΑ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
3038 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΑΛΑΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
3086 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
3101 ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
3163 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)
3230 ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΙΤΣΑ (19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
KRESTON INTERNATIONAL ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ