ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
21

Επωνυμία Εταιρίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.sigalas.eu/el

Email
secretary@sigalas.eu

Άτομο Επικοινωνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
210 9226864
ksig@sigalas.eu

Έδρα
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 76, 11742, ΑΘΗΝΑ
210 9226864
210 9229678
secretary@sigalas.eu

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

Μέλη Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
2228 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ (21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
1506 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
3107 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ (21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)