ΚΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
22

Επωνυμία Εταιρίας
ΚΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διακριτικός Τίτλος
ΚΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.kypaudit.gr

Email
info@kypaudit.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ
2108084538
info@kypaudit.gr

Έδρα
ΔΗΛΟΥ 12, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ
210 8084538
210 8086465
info@kypaudit.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ ΔΕΝΑΞΑΣ
ΜΑΡΘΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΑΟΥΡ

Μέλη Διοίκησης
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ ΔΕΝΑΞΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1429 ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΗΣ (22 ΚΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1568 ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ (22 ΚΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2444 ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ ΔΕΝΑΞΑΣ (22 ΚΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2909 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΤΕΡΟΣ (22 ΚΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
PrimeGlobal U.S.A.